על מסמך הבעת רצון

  751 צפיות
  0 תגובות
751 צפיות
0 תגובות

על יפוי כח מתמשך

כתיבת רשימה זו נעשית בעיצומה של מגפה עולמית מתפרצת לכל עבר המחייבת אותנו להתכנס בתוך עצמנו, להסתגר ולהתרחק גם מהיקרים לנו מכל ולשבת בדל"ת אמותינו. מצב הדברים הזה טומן בחובו, באופן טבעי, מחשבות רבות גם על השליטה שיש לאדם על חייו ומשפחתו וגם על העתיד.  מתוך כך, נביא כאן, על אודותיו יפוי כח מתמשך המהווה, בין היתר, כלי לתכנון ועשוי להקנות אחיזה טו...
   המשך קריאה
  947 צפיות
  0 תגובות
947 צפיות
0 תגובות

שנתיים לתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

שנתיים לתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

  

נכון למועד פרסום מאמר זה חלפו כשנתיים מאז כניסתו לתוקף של שלב 2 (ביטול הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה שאינה דירת מגורים יחידה) לתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק" ו-"תיקון 76" בהתאמה), אשר היווה רפורמה בתחום מיסוי מקרקעין. במאמר זה נבקש להביא בקצרה מספר נקודות במיסוי מקרקעין הן ביחס לשינויים שחלו מאז כניסת תיקון 76 לתוקף והן ביחס לתיקון עצמו.

ביטול המס על שבח אינפלציוני

נתחיל בבשורות טובות, התיקון האחרון לחוק - נכון למועד פרסום מאמר זה - הינו תיקון 82 שקבע מס שבח בשיעור 0% על שבח אינפלציוני שנצבר עדלביטול ההוראה בשנת 1994 לגבי דירות ישנות שנרכשו לפני  ביטול ההוראה הנ"ל . התיקון הינו תיקון מיטיב וחל רטרואקטיבית החל מיום 1.1.2014.

   המשך קריאה
  6490 צפיות
  0 תגובות
6490 צפיות
0 תגובות

שירותים מקוונים ברשם הירושה

שירותים מקוונים ברשם הירושה

   בעת האחרונה עבר משרד הרשם לענייני ירושה שינוי טכנולוגי ניכר וניתן כיום להגיש בקשה מקוונת להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה בכפוף לתנאים שיפורטו להלן. לאחר שנבדק טיב ההליך ע"י משרדנו בהחלט ניתן לומר שהמדובר בדרך פעולה מהירה יותר להוצאת הצו המבוקש.

   המשך קריאה
  6115 צפיות
  0 תגובות
6115 צפיות
0 תגובות

דירות נופש, מס שבח, מס רכישה ומה שביניהם

דירות נופש, מס שבח, מס רכישה ומה שביניהם

אתחיל דווקא מהסוף, דירת נופש אינה דירת מגורים. דירת נופש אינה מהווה דירת מגורים מזכה לעניין מס שבח ומי שמוכר דירת נופש יחוב במס שבח מקרקעין מלא. הרוכש דירת נופש רוכש אינו רוכש דירת מגורים לעניין מס רכישה אלא זכות אחרת. כמובן שגם לעניין זה שני פנים והצד האחר הוא שמי שבבעלותו דירת נופש אינו נחשב כבעל דירה נוספת לעניין מס שבח ולעניין מס רכישה.

מה שנראה על פניו טריוויאלי ומובן מאליו ממש אינו כך.

פסקי דין שיצאו בתחילת השנה שעברה לעניין דירות נופש ומיסוי מכירתן ורכישתן כמו גם מקרים שהגיעו לטיפול משרדנו, הביאו אותנו לחשוב שכדאי לשפוך מעט אור על סוגיה זו. בנוסף, העלאתם התכופה של שיעורי המסים ברכישת ומכירת דירות מגורים וחוסר הוודאות מבחינה מס באשר לדירות מגורים ועצם החזקתן הופך את דירות המגורים לאפיק השקעה שכדאי להקדיש לו מחשבה במיוחד כאשר בעלות בדירת נופש (כמו כל זכות אחרת במקרקעין) אינה הופכת את בעליה למרובה דירות והמס ברכישתה הוא 6% על כל הסכום לעומת 8% ו-10% ברכישת דירת מגורים נוספת.

ישנם כמה היבטים בדירות נופש הדורשים התייחסות משפטית ובהם: דמי האחזקה השנתיים, השימוש בדירות נופש קרי, דירות נופש המשמשות למגורים על אף ייעודן להיות דירות נופש כמו בפרשת אי התכלת בהרצליה ובמיסוי דירות נופש ברכישתן ובמכירתן.

רשימה קצרה זו תתמקד במיסוי דירות הנופש במכירתן וברכישתן .

   המשך קריאה
  8917 צפיות
  0 תגובות
8917 צפיות
0 תגובות

מס שבח לתושבי חוץ במכירת דירת מגורים מזכה לאור הרפורמה בחוק מיסוי מקרקעין

מס שבח לתושבי חוץ במכירת דירת מגורים מזכה לאור הרפורמה בחוק מיסוי מקרקעין

    

     בחיבורי הקודם סקרתי את השינויים העיקריים האחרונים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין"), באשר למס הרכישה שיחול על תושבי חוץ.

שינוי ניכר ורחב חל ביחס לעילות הפטור מתשלום מס שבח במכירת דירת מגורים מזכה. חלק מהשינויים חלים באופן שווה על תושבי ישראל ותושבי חוץ, מצד אחד (כמו גם ברכישת דירה), אך מצד שני חלקם גם יוצרים העדפה של יחידים מוכרי דירה בישראל על פני תושבי חוץ. השינויים בחוק מיסוי מקרקעין ביחס למכירת דירת מגורים מזכה נכנסו לתוקף ביום 1.1.2014.

מטרתו של חיבור קצר זה הינה להבהיר בקצרה את השינויים העיקריים שחלו במיסוי מקרקעין במכירת דירת מגורים בישראל באשר לתושבי חוץ.

 

   המשך קריאה
  35059 צפיות
  0 תגובות
35059 צפיות
0 תגובות

הזמן בראי הליכי הגבייה

הזמן בראי הליכי הגבייה

 

מן הידועות שמרכיב הזמן בכל הקשור להליכי גבייה אצל ספקים מלקוחותיהם הקבועים [1] הינו מרכיב מרכזי. הספק מספק ללקוח סחורה באשראי ולמעשה משמש כמעין בנק שלהלקוח המעניק לו קו אשראי לצרכי רכישת כלים, חומרים, ציוד הדרושים לאותו לקוח לצרכי ביצוע עבודתו ו/או הפעלת עסקו.

בתנאי שוק רצויים מדי תחילת חודש משלם הלקוח לספק עבור הרכישות בחודש הקודם, במקרה כזה, ככל שיש קושי ללקוח לפרוע חובו, אותו קושי ייחשף אחרי חודש לכל המאוחר. גם כאן, כמובן, מדובר בבעיה עבור אותו ספק – שחומרתה תלויה כמובן בהיקפי האשראי והאובליגו, אך הקושי בגבייה מאותו לקוח נחשף לאחר חודש לכל היותר [2].

אין ספק שבתנאי תשלום הנהוגים בשוק כיום – תנאי תשלום של שוטף + 60-120 ימים הבעיה חמורה פי כמה ועלולה לגרום לנזק קשה וחמור לעתים עד כדי חדלות פירעון של אותו ספק.

אחד הגורמים המחמירים את הבעיה הוא שלאור תנאי התשלום חולף זמן רב עד שהספק מגלה שיש קושי לאותו לקוח לפרוע חובותיו וכשכבר מתגלה הבעיה הספק מוצא עצמו, פעמים רבות, מול שוקת שבורה בדמות הליכי פשיטת רגל או פירוק, נושים מובטחים או הברחת נכסים.

בעולם שבו הליכי הוצאה לפועל הופכים, חדשות לבקרים, לגונג'ל פרוע בו כל הקודם זוכה, הספק, שנודע לו כה מאוחר כי קיימת בעיה בגבייה מאותו לקוח, עלול למצוא עצמו בעמדת פיגור לעומת נושים אחרים.

   המשך קריאה
  10782 צפיות
  0 תגובות
10782 צפיות
0 תגובות

מס רכישה 2013, תושבי חוץ


השינויים האחרונים המוצעים לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין"), יצרו, בין היתר, העדפה של יחידים (שאינם תאגיד) רוכשי דירות שהינם תושבי ישראל על פני רוכשי דירות שהינם תושבי חוץ וזאת ביחס לשיעורי מס הרכישה שעליהם לשלם ברכישת דירה בישראל. השינויים בחוק מיסוי מקרקעין ביחס לרכישת דירת מגורים הינם בתוקף החל מיום 1.8.2013

 

   המשך קריאה
  39411 צפיות
  0 תגובות
39411 צפיות
0 תגובות

הזמן בראי הליכי הגבייה

 

מן הידועות שמרכיב הזמן בכל הקשור להליכי גבייה אצל ספקים מלקוחותיהם הקבועים[1] הינו מרכיב מרכזי.

הספק מספק ללקוח סחורה באשראי ולמעשה משמש כמעין בנק של הלקוח המעניק לו קו אשראי לצרכי רכישת כלים, חומרים, ציוד הדרושים לאותו לקוח לצרכי ביצוע עבודתו ו/או הפעלת עסקו.

בתנאי שוק רצויים מדי תחילת חודש משלם הלקוח לספק עבור הרכישות בחודש הקודם, במקרה כזה, ככל שיש קושי ללקוח לפרוע חובו, אותו קושי ייחשף אחרי חודש לכל המאוחר.

גם כאן, כמובן, מדובר בבעיה עבור אותו ספק – שחומרתה תלויה כמובן בהיקפי האשראי והאובליגו, אך הקושי בגבייה מאותו לקוח נחשף לאחר חודש לכל היותר[2].

אין ספק שבתנאי תשלום הנהוגים בשוק כיום – תנאי תשלום של שוטף + 60-120 ימים הבעיה חמורה פי כמה ועלולה לגרום לנזק קשה וחמור לעתים עד כדי חדלות פירעון של אותו ספק.

אחד הגורמים המחמירים את הבעיה הוא שלאור תנאי התשלום חולף זמן רב עד שהספק מגלה שיש קושי לאותו לקוח לפרוע חובותיו וכשכבר מתגלה הבעיה הספק מוצא עצמו, פעמים רבות, מול שוקת שבורה בדמות הליכי פשיטת רגל או פירוק, נושים מובטחים או הברחת נכסים.

בעולם שבו הליכי הוצאה לפועל הופכים, חדשות לבקרים, לגונג'ל פרוע בו כל הקודם זוכה, הספק, שנודע לו כה מאוחר כי קיימת בעיה בגבייה מאותו לקוח, עלול למצוא עצמו בעמדת פיגור לעומת נושים אחרים.

 

   המשך קריאה
  5446 צפיות
  0 תגובות
5446 צפיות
0 תגובות

סוף חוזה שכירות בעו"ד תחילה


א.    

חוזה שכירות בדיירות בלתי מוגנת הינו מסוג החוזים הנפוצים ביותר בישראל. רבים וטובים מאתנו ולא יהיה מופרז לומר, כמעט כולנו, שכרנו דירה והיינו צד להסכם שכירות.

חוזה שכירות דירה אמור על פניו להיות חוזה פשוט וקל להבנה ונוסחים לחוזה כנ"ל ניתן למצוא בחנויות סטימצקי.

פעמים רבות, צדדים להסכם שכירות, מתוך רצון לחסוך בעלויות, מעדיפים לוותר על שירותיו של עו"ד ולערוך את ההסכם ואת ההתקשרות בעצמם. לעתים, הדבר עלול להיות להם לרועץ ולעלות להם ביוקר שכן מעבר לתקופת השכירות והתשלומים, שגם לגביהם יש כאלו הנופלים במלכודות, יש פן נוסף וחשוב להסכם שכירות והוא בטוחות.

   המשך קריאה
  17803 צפיות
  0 תגובות
17803 צפיות
0 תגובות

חוזה מסחרי בינלאומי בכתב או בעל פה?

 

במאמר קצר זה, נבחן מדוע חשוב לערוך חוזה בינלאומי בכתב ולא בעל פה.

התקשרות בחוזה מסחרי בינלאומי היא בין שני צדדים שמקום מושבו של כל אחד מהם נמצא במדינה אחרת. בשל השוני במקום מושבם של הצדדים מתעוררות בעיות משפטיות הנובעות בין היתר, מכך שבכל מדינה מערכת חוקים משלה אשר אליה כפוף החוזה שערכו ביניהם הצדדים. שוני זה בין הדינים בכל מדינה הופך את ההתקשרות החוזית בין הצדדים לפחות ברורה וודאית. את חוסר הוודאות ניתן כמובן לפתור, בין היתר, על ידי קביעת כללים אחידים ברורים וידועים מראש אליהם יהיה כפוף החוזה.

קביעת הכללים רצוי שתיעשה בחוזה כתוב ולא בעל פה אשר נוסח על ידי עורך דין שהוכשר לעריכת חוזים בינלאומיים. חשוב להיות ער לעובדה שגם במישור הבינלאומי התחייבויות שנעשות בעל פה עשויות לחייב את הצדדים ולהוות חוזה לכל דבר ועניין.

   המשך קריאה
  5500 צפיות
  0 תגובות
5500 צפיות
0 תגובות