Tuesday, 18th June 2019 6:21:06am

berlinשירותים משפטיים לחברות ולאנשי עסקים  

יעוץ משפטי בתחום הפרטיות ומאגרי מידע

המשרד מעניק יעוץ בנושא ציות לחוקי הפרטיות ומאגרי המידע בישראל ובמדינות האיחוד האירופי. היעוץ כולל בחינת המצב המשפטי הקיים בארגון אל מול דרישות חוק הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017; ליווי ביישום והטמעת החובות הנדרשות לצורך עמידה בהוראות החוק ולצמצום החשיפה מפני קנסות ותביעות בעילה של פגיעה בפרטיות; ניסוח מחדש או עידכון חוזים מול לקוחות וספקי משנה המעבדים מידע במיקור חוץ (כגון חוות שרתים, חברות תוכנה, תמיכה טכנית ו-QA), מול עובדים ובעלי הרשאת גישה למאגרי מידע. רישום מאגר מידע; הכנת בדיקת נאותות בנוגע הגנת הפרטיות והגנת מידע לחברות העומדות בפני כניסת משקיע או מכירה לחברות זרות בדגש על האיחוד האירופי,  עריכת חוזים לצורך ייצוא והעברת מידע לחו"ל, ליווי צוותי פיתוח תוכנה ותמיכה טכנית, אפליקציות מובייל ומערכות מידע כבר בשלב הפיתוח (Privacy by Design) לשם התאמת המוצר לדיני הפרטיות בישראל ובאירופה; ניסוח מדיניות פרטיות והסכמי עיבוד מידע, מתן חוות דעת בענייני הגנת מידע לחברות הפועלות באירופה הנדרשות להציג Letter of Compliance  לשם הוכחת עמידה בדרישות ה-GDPR, ליווי חברות מול רשויות להגנת מידע בישראל ובאירופה; הדרכה פנים ארגונית בנושא פרטיות ושימוש במידע אישי ומתן הרצאות מול ארגונים בנושאי פרטיות מאגרי מידע והגנת מידע בישראל ובאיחוד האירופי. 

חברות ומשפט מסחרי מקומי ובינלאומי

המשרד מעניק שירותים משפטיים בתחום המשפט המסחרי המקומי והבינלאומי והחברות לתאגידים, לעסקים ולאנשים פרטיים המקיימים פעילות מסחרית שוטפת בשוק הישראלי ובשוק הבינלאומי.

שירותי המשרד כוללים, בין היתר, מתן יעוץ משפטי לפעילות המסחרית השוטפת של התאגיד, לבעלי המניות ולמנהלים; ניסוח הסכמים מסחריים וליווי התקשרויות מול תאגידים בארץ ובחו"ל; ליווי התקשרויות מול בנקים, מוסדות פיננסיים וקרנות השקעה; הקמת תאגידים וניסוח הסכמים בין בעלי מניות; ניסוח הסכמים להקמת מיזם משותף; עריכת בדיקת נאותות משפטית לחברות; ניסוח הסכמי רישוי ומכירת טכנולוגיה; ניסוח תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתרי אינטרנט ולאפליקציות מובייל הפועלים בעולם הדיגיטלי;

בתחום המשפט המסחרי הבינלאומי, המשרד עוסק בניסוח הסכמים מסחריים בינלאומיים ובכלל זה הסכמים למכירה ולקניית סחורות; הסכמים למתן שירותים (לרבות שירותי יעוץ, שירות פיתוח טכנולוגיה, שירותי תיווך, שירותי תמיכה ותחזוקה וכו'); הסכמי סוכנות, הסכמי הפצה והסכמי זכיינות; הסכמים לשיתופי פעולה בינלאומיים והסכמים הנוגעים לקניין רוחני ותעשייתי (הסכמי רישוי  לשימוש בתוכנה, בפטנטים, בסימני מסחר וידע).

המשרד ערוך להעניק שירותים משפטיים אלה בשפה העברית ובשפה האנגלית.

יעוץ משפטי לפני רכישת נכס נדל"ן בגרמניה

המשרדמעניק שירותי ליווי ויעוץ משפטי למשקיעים אשר רוכשים נכס נדל"ן להשקעה בגרמניה. עו"ד ספושניק משלב בתהליך ליווי הרכישה את ניסיון העבודה הייחודי שצבר במהלך עבודתו במחלקת נדל"ן של פירמת עורכי דין Field Fisher בהמבורג.

השירותים כוללים ליווי משפטי של הלקוח כבר בשלב הראשוני של המחשבה על רכישת נכס בגרמניה, עובר לתהליך איתור ובחינת הנכס ועד לתהליך הרכישה והשלמת רישום הנכס על שם הלקוח. המשרד עורך בדיקה של הנכסושל ההעסקה ומסתייע לצורך כך בשירותי אדריכל ושמאי מקומי; המשרד מעניק יעוץ מיסויי גרמני באמצעות מומחה מס ורואה חשבון גרמני ובודק את חוזההרכישה ואת תוקפוהמשפטי. במידת הצורך מעניק המשרד שירותים שלאחר הרכישה כגון התקשרות עם חברת ניהול מקומית, עריכת חוזה שכירות עם דייר, ומסייע בעסקה למכירת הנכס.

יעוץ משפטי לתושבי חוץ

המשרד עובד באופן שוטף עם עו"ד עומר רוטנברג, העוסק בענייני מקרקעין, מיסוי מקרקעין וירושה. שיתוף פעולה זה מאפשר להעניק לתושבי חוץ ולישראלים הגרים בחו"ל שירות וליווי משפטי בעסקאות מכר או רכישה או השכרה של דירות, בתים, משרדים וחנויות בישראל. כמו כן, המשרד עובד בשיתוף פעולה עם מומחית לדיני המס בישראל, בגרמניה ובארה"ב ומספק ללקוחותיו יעוץ מס בעינייני עזבונות וירושות ובענייני הגירה מישראל ועליה לישראל.