Saturday, 20th April 2019 6:14:53pm

Blog

עסקאות בשיווק ישיר (Direct Marketing)

במאמר זה נסקור את הכללים המיוחדים החלים על עסקאות בשיווק ישיר ונציע לצרכן כלים שיאפשרו לו להתמודד עם חברות שמוכרות מוצרים או שירותים באמצעות הטלפון, באמצעות פרסום קטלוגים או באמצעות האינטרנט.

עסקה רגילה מול עסקה בשיווק ישיר

עסקה בשיווק ישיר שונה מעסקה רגילה. בעסקה רגילה נפגשים צרכן ועוסק בבית העסק והצרכן יכול לראות, להתרשם ולקבל מידע נוסף על השירות ועל מחיר המוצר טרם רכישתו.

לעומת זאת, בעסקה בשיווק ישיר נעשית העסקה מרחוק, ללא קשר ישיר עם העוסק או עם בית העסק והמוצר או השירות והצרכן לא מקבל את מירב האינפורמציה.

מאחר וקיים אינטרס ציבורי לקונים ולעסקים לאפשר ביצוע עסקאות מרחוק, היתווספו לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 הוראות שנועדו להגן על הצרכן בעסקת מכר מרחוק.

Read more ...

מס רכישה 2013, תושבי חוץ


השינויים האחרונים המוצעים לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין"), יצרו, בין היתר, העדפה של יחידים (שאינם תאגיד) רוכשי דירות שהינם תושבי ישראל על פני רוכשי דירות שהינם תושבי חוץ וזאת ביחס לשיעורי מס הרכישה שעליהם לשלם ברכישת דירה בישראל. השינויים בחוק מיסוי מקרקעין ביחס לרכישת דירת מגורים הינם בתוקף החל מיום 1.8.2013

 

Read more ...

על חשיבותו של עורך הדין בהתקשרויות עם חברות זרות


מן המפורסמות, שחוזים יש לנסח תוך הסתייעות בשירותיו של עורך-דין. על אף זאת, חברות קטנות ובינוניות רבות כלל אינן נעזרות בעו"ד כשהן מתקשרות בחוזה עם חברות זרות. במקום זאת אותן חברות מעדיפות לערוך את החוזה בעצמן, לעיתים על בסיס דוגמא של חוזה שהצליחו להשיג בדרכים שונות ממתחרים או ממקורות אחרים. מיותר לציין, כי להתקשרות עם חברה זרה אספקטיים בינלאומיים, הדורשים התייחסות מיוחדת ולפיכך, להימנעות מקבלת ייעוץ מעו"ד הבקיא בכללים החלים על התקשרויות עם חברות זרות עשויות להיות השלכות מסוכנות מאוד על החברה.

           כיצד באה לידי ביטוי מעורבותו של עו"ד בהליך ההתקשרות של חברה עם חברה זרה? בין היתר, עו"ד יעסוק בזיהוי הבעיות שעשויות להתעורר בין הצדדים במהלך המשא ומתן ובמהלך ביצוע החוזה, ויציע פתרונות שיהוו פשרה סבירה בין הצרכים העסקיים של החברה אותה עו"ד מייצג מצד אחד לבין דרישות החוק מצד שני. לצורך מציאת פתרונות חוזיים התואמים את הצרכים של החברה, חשוב שעו"ד יהיה מעורב כבר בשלבים הראשוניים של המשא ומתן, זאת על מנת שיוכל להעריך מה הן היתרונות והחסרונות של החברה ולהבין מהחברה אילו נושאים חשובים לה במשא ומתן. 

 

Read more ...

סוף חוזה שכירות בעו"ד תחילה


א.    

חוזה שכירות בדיירות בלתי מוגנת הינו מסוג החוזים הנפוצים ביותר בישראל. רבים וטובים מאתנו ולא יהיה מופרז לומר, כמעט כולנו, שכרנו דירה והיינו צד להסכם שכירות.

חוזה שכירות דירה אמור על פניו להיות חוזה פשוט וקל להבנה ונוסחים לחוזה כנ"ל ניתן למצוא בחנויות סטימצקי.

פעמים רבות, צדדים להסכם שכירות, מתוך רצון לחסוך בעלויות, מעדיפים לוותר על שירותיו של עו"ד ולערוך את ההסכם ואת ההתקשרות בעצמם. לעתים, הדבר עלול להיות להם לרועץ ולעלות להם ביוקר שכן מעבר לתקופת השכירות והתשלומים, שגם לגביהם יש כאלו הנופלים במלכודות, יש פן נוסף וחשוב להסכם שכירות והוא בטוחות.

Read more ...