Monday, 17th February 2020 12:07:04am

Blog

חובת רישום מאגר מידע

החובה לרישום מאגר מידע

בימים אלה מקדמים הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע ומחלקת חקיקה של משרד המשפטים תיקון לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, בנושא סמכויות אכיפה שנועד להגביר את יכולות הפיקוח והאכיפה של רשם מאגרי המידע במקרים של הפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות הנוגעות לפרטיות במאגרי מידע.

התיקון יקנה לרשם מאגרי מידע סמכות להטלת קנסות מינהליים בשל אי ציות להוראות חוק הגנת הפרטיות, שיכולים להגיע עד לסכום של 3.2 מליון ש"ח (!!!). במאמר זה נסביר בקצרה על מי חלה החובה להגיש בקשה לרישום מאגר מידע, ואלו חובות חלות על מי שמחזיק בידיו מאגר מידע רשום.

לסיום נביא בפניכם המלצות שעל פיהן כל בעל מאגר מידע צריך לפעול כדי להבטיח את עצמו מפני הטלת חיובים בקנסות מינהליים בגין אי ציות להוראות חוק הגנת הפרטיות.

פרטיות, השימוש במידע אישי ומאגרי מידע

פרטיות הוכרה בישראל כזכות יסוד בסעיף 7(4) לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו ולפיו "כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו". פרק ב' של חוק הגנת הפרטיות יוצר את המשטר הרגולטורי שחל על השימוש במידע אישי בישראל והנאגר במאגר מידע. החוק קובע את החובה לרשום סוגים מסוימים של מאגרי מידע אצל רשם מאגרי המידע.

מהו מאגר מידע?

"מאגר מידע" מוגדר בחוק כאוסף נתוני מידע, המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב. להגדרה זו נקבעו שני חריגים בחוק. האחד, אוסף לשימוש אישי שאינו למטרות עסק; השני, אוסף הכולל רק שם, מען ודרכי התקשרות, שכשלעצמו אינו יוצר איפיון שיש בו פגיעה בפרטיות לגבי בני האדם ששמותיהם כלולים בו, ובלבד שלבעל האוסף או לתאגיד בשליטתו אין אוסף נוסף; המשמעות היא שאוסף נתוני מידע שנופל בגדר אחד מהחריגים הנ"ל, אינו מטיל על בעל המאגר את החובה לרישום מאגר מידע.

מתי קמה החובה לרשום מאגר מידע אצל רשם מאגרי המידע?

מספר אלמנטים מקימים את החובה לרשום מאגר מידע והם: מספר האנשים שמידע עליהם נמצא במאגר (מעל 10,000 אנשים); סוג המידע שנמצא במאגר (כאשר במידע מצוי מידע רגיש, כמשמעות המונח בסעיף 7 לחוק) ; מקור המידע (כאשר המידע לא נמסר על ידי, מטעמם או בהסכמתם של האנשים שמידע עליהם נמצא במאגר); הבעלים של המאגר (כאשר המאגר הוא של גוף ציבורי); המטרה שלשמה נאסף המידע (כאשר המאגר משמש לדיוור ישיר).

Read more ...

עסקאות בשיווק ישיר (Direct Marketing)

במאמר זה נסקור את הכללים המיוחדים החלים על עסקאות בשיווק ישיר ונציע לצרכן כלים שיאפשרו לו להתמודד עם חברות שמוכרות מוצרים או שירותים באמצעות הטלפון, באמצעות פרסום קטלוגים או באמצעות האינטרנט.

עסקה רגילה מול עסקה בשיווק ישיר

עסקה בשיווק ישיר שונה מעסקה רגילה. בעסקה רגילה נפגשים צרכן ועוסק בבית העסק והצרכן יכול לראות, להתרשם ולקבל מידע נוסף על השירות ועל מחיר המוצר טרם רכישתו.

לעומת זאת, בעסקה בשיווק ישיר נעשית העסקה מרחוק, ללא קשר ישיר עם העוסק או עם בית העסק והמוצר או השירות והצרכן לא מקבל את מירב האינפורמציה.

מאחר וקיים אינטרס ציבורי לקונים ולעסקים לאפשר ביצוע עסקאות מרחוק, היתווספו לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 הוראות שנועדו להגן על הצרכן בעסקת מכר מרחוק.

Read more ...

מס רכישה 2013, תושבי חוץ


השינויים האחרונים המוצעים לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין"), יצרו, בין היתר, העדפה של יחידים (שאינם תאגיד) רוכשי דירות שהינם תושבי ישראל על פני רוכשי דירות שהינם תושבי חוץ וזאת ביחס לשיעורי מס הרכישה שעליהם לשלם ברכישת דירה בישראל. השינויים בחוק מיסוי מקרקעין ביחס לרכישת דירת מגורים הינם בתוקף החל מיום 1.8.2013

 

Read more ...

על חשיבותו של עורך הדין בהתקשרויות עם חברות זרות


מן המפורסמות, שחוזים יש לנסח תוך הסתייעות בשירותיו של עורך-דין. על אף זאת, חברות קטנות ובינוניות רבות כלל אינן נעזרות בעו"ד כשהן מתקשרות בחוזה עם חברות זרות. במקום זאת אותן חברות מעדיפות לערוך את החוזה בעצמן, לעיתים על בסיס דוגמא של חוזה שהצליחו להשיג בדרכים שונות ממתחרים או ממקורות אחרים. מיותר לציין, כי להתקשרות עם חברה זרה אספקטיים בינלאומיים, הדורשים התייחסות מיוחדת ולפיכך, להימנעות מקבלת ייעוץ מעו"ד הבקיא בכללים החלים על התקשרויות עם חברות זרות עשויות להיות השלכות מסוכנות מאוד על החברה.

           כיצד באה לידי ביטוי מעורבותו של עו"ד בהליך ההתקשרות של חברה עם חברה זרה? בין היתר, עו"ד יעסוק בזיהוי הבעיות שעשויות להתעורר בין הצדדים במהלך המשא ומתן ובמהלך ביצוע החוזה, ויציע פתרונות שיהוו פשרה סבירה בין הצרכים העסקיים של החברה אותה עו"ד מייצג מצד אחד לבין דרישות החוק מצד שני. לצורך מציאת פתרונות חוזיים התואמים את הצרכים של החברה, חשוב שעו"ד יהיה מעורב כבר בשלבים הראשוניים של המשא ומתן, זאת על מנת שיוכל להעריך מה הן היתרונות והחסרונות של החברה ולהבין מהחברה אילו נושאים חשובים לה במשא ומתן. 

 

Read more ...